I Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek

C11 Periodieke controle € 21,78
C13  Probleemgericht consult € 21,78

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 103,16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak € 57,31

c. Toeslagen en diversen

C80 Mondzorg aan huis € 17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 45,85
C85 Weekendbehandeling € 21,78
C86 Avondbehandeling € 21,78
C87 Nachtbehandeling € 21,78

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)

X24Schedelfoto€ 29,04

X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 53,79

X10 Kleine röntgenfoto € 16,05
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,04
X21 Kaakoverzichtsfoto € 64,54
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 64,54
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25,22
X24 Schedelfoto € 30,95
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 129,09
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 53,79
X34 Beoordelen schedelfoto € 22,92

III Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten €12,85
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten €12,85
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 25,79
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,73
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17,19
M40 Fluoridebehandeling € 14,33
M61 Mondbeschermer € 25,79

IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,45
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14,33
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs

V Verdoving door middel van een roesje (B)

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 28,66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 28,66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35,77

VI Vullingen (V)

 V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,07
 V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 38,40
 V73 Drievlaksvulling amalgaam € 49,86
 V74 Meervlaksvulling amalgaam € 69,92
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 35,53
 V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 49,86
 V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 61,32
 V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 81,38
 V91 Eénvlaksvulling composiet € 45,85
 V92 Tweevlaksvulling composiet € 60,18
 V93 Drievlaksvulling composiet € 71,64
 V94 Meervlaksvulling composiet € 91,70
 V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68,77
 V30 Fissuurlak, eerste element € 25,79
 V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,33
 V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,73
 V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,46
 V70* Parapulpaire stift € 11,46
 V80* Wortelkanaalstift € 20,06
 V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,60

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,78
 E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,12
 E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 31,52

b. Wortelkanaalbehandeling

 E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45,85

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

 E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46,74
 E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103,16
 E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149,01
 E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194,86
 E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240,71
 E85 Elektronische lengtebepaling € 14,33
 E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 17,19
 E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 45,85

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28,66

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 51,58
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material € 42,98
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 45,85

Initiële wortelkanaalbehandeling

E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28,66

Bleken

E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,19
E97 Uitwendig bleken per kaak € 71,64
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs

Behandeling trauma-element

E40 Directe pulpa-overkapping € 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,46
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,92
E44 Verwijderen spalk € 5,73

Aanbrengen rubberdam

E45 Aanbrengen rubberdam € 11,46

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E31 Snij-/hoektand € 114,62
E32 Premolaar € 160,47
E33 Molaar € 206,32
E34 Aanbrengen retrograde vulling € 22,92
E36 Het trekken van een element met re-implantatie € 80,24
E37 Kijkoperatie € 68,77

Gebruik operatiemicroscoop

E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 77,37

Gebruik operatiemicroscoop

E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 57,31

VIII Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen

R08 Eenvlaks composiet inlay € 68,77
R09 Tweevlaks composiet inlay € 131,82
R10 Drievlaks composiet inlay € 171,94
R11 Eenvlaksinlay € 103,16
R12 Tweevlaksinlay € 160,47
R13 Drievlaksinlay € 229,25
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 28,66
R24 Kroon € 252,17
R28 Endokroon, indirect vervaardigd € 68,77
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal € 57,31
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 57,31
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 114,62

b. Brugwerk

R40 Eerste brugtussendeel € 171,94
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 85,97
R46 Brugverankering, per anker € 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143,28
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 28,66
R55 Gipsslot met extra afdruk € 28,66
R60 Plakbrug zonder preparatie € 114,62
R61 Plakbrug met preparatie € 171,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,92

c. Restauraties diversen

R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63,04
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,92
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,92
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28,66

d. Schildje van keramiek of kunststof

R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 68,77
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 114,62

e. Temporaire voorzieningen

R80 Temporaire, eerste voorziening € 28,66
R85 Temporaire, volgende voorziening € 11,46
R90 Gedeeltelijk voltooid werk € –

IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

a. Kaakgewrichtsklacbten
Onderzoek/diagnostiek

G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63,04

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)

G61 Instructie spieroefeningen € 57,31
G62 Occlusale spalk € 154,74
G63 Repositiespalk € 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28,66
G65 Indirect planmatig inslijpen € 315,22
G66 Biofeedbacktherapie € 51,58
G67 Behandeling triggerpoint € 63,04
G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 45,85
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 57,31

Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)

G69 Opbeetplaat € 63,04

b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

G10 Niet-standaard beetregistratie € 85,97

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

G11 Scharnierasbepaling € 85,97
G12 Centrale relatiebepaling € 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515,81
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling € 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal € 57,31

c. Snurk- en slaapstoornisbeugel

G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 286,56
G72 Controlebezoek MRA € 28,66
G73 Reparatie MRA met afdruk € 45,85

X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a. Onderdeel A

H11 Trekken tand of kies € 42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,92
H26 Hechten weke delen € 63,04
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 57,31
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,19

b. Onderdeel B

H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 57,31
H33 Hermisectie van een molaar € 68,77
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 51,58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,39

Wortelpuntoperatie per tandwortel

H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 91,70
H44 Primaire antrumsluiting € 63,04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 80,24

Wortelpuntoperatie per tandwortel

H60 Marsupialisatie € 80,24
H65 Primaire sluiting € 154,74

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183,40

XI Kunstgebitten (P)

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28,66
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57,31
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 85,97
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 171,94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 63,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,19
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 234,98
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 320,95
P31 Wortelkap met stift € 143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 85,97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 57,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,33
P45 Noodkunstgebit € 114,62

a. Volledig kunstgebit

P21 Volledig kunstgebit bovenkaak € 171,94
P25 Volledig kunstgebit onderkaak € 229,25
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 372,53

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28,66
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 63,04
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,39
P27 Reoccluderen € 57,31
P28 Naregistratie en remounten € 57,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85,97
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,39

Overige

P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45,85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 40,12
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,12
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 85,97
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder € 57,31
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 85,97
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 160,47
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,19
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 45,85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,12
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,12
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 85,97
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 57,31
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 85,97
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,19
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 45,85
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 45,85
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 45,85

Tandvleesbehandelingen

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 45,85T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 45,85T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 45,85

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166,21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30,95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 60,18
T42 Consult parodontale nazorg € 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg € 154,17
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 151,88
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 166,21

Parodontale chirurgie

T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 186,27
T71 lapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 286,56
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)  € 343,87
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 57,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 149,01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 71,64

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

T80 Tandvleestransplantaat € 123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 100,30
T82 Tandvleescorrectie, per element  € 54,45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 143,28

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 343,87
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 114,62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  € 186,27

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T87 Kroonverlenging per element € 186,27
T88 Kroonverlenging per sextant € 343,87

Directe postoperatieve zorg

T89 Directe postoperatieve zorg, kort € 57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17

Diversen

T91 Pocketregistratie € 34,39
T92 Parodontiumregistratie € 68,77
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces € 77,37
T57 Toepassing lokaal medicament € 61,90
T95 (Draad)Spalk € 22,92
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 57,31

XIII Implantaten (J)

J97 Overheadkosten implantaten € 171,85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97,25

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J01 Initieel onderzoek implantologie € 63,56
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 97,79
J03 Proefopstelling € 132,01
J05 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 44,00

b. I Pre-implantologische chirurgie

J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234,69
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146,68
J11 Prepareren donorplaats € 132,01
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 141,79
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 68,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs

b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,34
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 83,12
J17 Prepareren donorplaats € 127,12
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad € 58,67
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56

c. Implantologische chirurgie

J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 223,44
J28 Plaatsen volgend implantaat € 92,41
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 73,34
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment € 34,71
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161,35
J36 Verwijderen implantaat € 32,27
J27 Vervangen implantaat € 223,44
J37 Vervangend volgend implantaat € 92,41

d. Diversen

J8 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,56
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 102,68
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 112,45
J33 Kosten implantaat € 314,04
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9,78

e. Mesostructuur

J40 Twee magneten/drukknoppen € 151,57
J41 Elke volgende magneet, drukknop € 34,23
J42 Staaf tussen twee implantaten € 200,46
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 63,56
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,45

f. Prothetische behandeling na implantaten

J50 Boven- en onder klikgebit € 503,60
J51 Onder-klikgebit € 327,58
J52 Boven-klikgebit € 327,58
J53 Omvorming klikgebit € 97,79
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127,12
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 146,68
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107,56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132,01

g. Nazorg implantologie

J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88,01

h. Prothetische nazorg

J70 Opvullen zonder staafdemontage € 136,90
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171,13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195,57
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 220,02
J74 Reparatie zonder staafdemontage € 53,78
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102,68
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127,12
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 151,57
J78 Werwijderen en vervangen drukknop € 24,45
J79 Verwijderen en vervangen steg € 45,47

i. Ketenzorg implantologie

J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 497,73

XV Abonnementen (Z)**

Z10 Abonnement categorie A per maand € 7,45
Z20 Abonnement categorie B per maand €11,46
Z30 Abonnement categorie C per maand € 15,47
Z40 Abonnement categorie D per maand € 18,91
Z50 Abonnement categorie E per maand € 22,92
Z60 Abonnement categorie F per maand € 6,30

** De abonnementen zoals aangegeven hierboven zijn niet van toepassing voor de praktijk Reede Mannaerts.