I Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek

C11 Periodieke controle € 21,-
C13  Probleemgericht consult € 21,-

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21,-
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,46
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,63
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak € 55,26

c. Toeslagen en diversen

C80 Mondzorg aan huis € 16,58
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44,21
C85 Weekendbehandeling € 21,-
C86 Avondbehandeling € 21,-
C87 Nachtbehandeling € 21,-

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)

X10 Kleine röntgenfoto € 15,47
X21 Kaakoverzichtsfoto € 66,31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 66,31
X24 Schedelfoto € 29,84
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 132,62
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55,26

III Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12,39
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 12,39
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24,87
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,58
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10
M61 Mondbeschermer € 24,87

IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,18
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 13,81
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs

V Verdoving door middel van een roesje (B)

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 27,63
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 27,63
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35,22

VI Vullingen (V)

 V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 23,21
 V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 37,02
 V73 Drievlaksvulling amalgaam € 48,07
 V74 Meervlaksvulling amalgaam € 67,41
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 34,26
 V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 48,07
 V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 59,13
 V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 78,47
 V91 Eénvlaksvulling composiet € 44,21
 V92 Tweevlaksvulling composiet € 58,02
 V93 Drievlaksvulling composiet € 69,07
 V94 Meervlaksvulling composiet € 88,41
 V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 66,31
 V30 Fissuurlak, eerste element € 24,87
 V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,81
 V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,53
 V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,05
 V70* Parapulpaire stift € 11,05
 V80* Wortelkanaalstift € 19,34
 V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,29

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,-
 E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 38,68
 E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 30,39

b. Wortelkanaalbehandeling

 E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44,21

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

 E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46,02
 E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 99,46
 E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 143,67
 E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 187,87
 E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 232,08
 E85 Elektronische lengtebepaling € 13,81
 E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 16,58
 E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44,21

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

E51 Verwijderen van kroon of brug € 33,15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 27,63
E53 Verwijderen van wortelstift € 38,68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 27,63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 27,63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 38,68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 27,63

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 77,36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 49,73
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material € 41,44
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 44,21

Initiële wortelkanaalbehandeling

E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 55,26
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 27,63

Bleken

E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 44,21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,58
E97 Uitwendig bleken per kaak € 69,07
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs

Behandeling trauma-element

E40 Directe pulpa-overkapping € 27,63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,05
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,10
E44 Verwijderen spalk € 5,53

Aanbrengen rubberdam

E40 Aanbrengen rubberdam € 11,05

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E31 Snij-/hoektand € 110,51
E32 Premolaar € 154,72
E33 Molaar € 198,93
E34 Aanbrengen retrograde vulling € 22,10
E36 Het trekken van een element met re-implantatie € 77,36
E37 Kijkoperatie € 66,31

Gebruik operatiemicroscoop

E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 74,60

Gebruik operatiemicroscoop

E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 55,26

VIII Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen

R08 Eenvlaks composiet inlay € 66,31
R09 Tweevlaks composiet inlay € 127,09
R10 Drievlaks composiet inlay € 165,77
R11 Eenvlaksinlay € 99,46
R12 Tweevlaksinlay € 154,72
R13 Drievlaksinlay € 221,03
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 27,63
R24 Kroon € 243,13
R28 Endokroon, indirect vervaardigd € 66,31
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 49,73
R31 Opbouw plastisch materiaal € 55,26
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 55,26
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 110,51

b. Brugwerk

R40 Eerste brugtussendeel € 165,77
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 82,89
R46 Brugverankering, per anker € 55,26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 138,14
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 27,63
R55 Gipsslot met extra afdruk € 27,63
R60 Plakbrug zonder preparatie € 110,51
R61 Plakbrug met preparatie € 165,77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 38,68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,10

c. Restauraties diversen

R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 60,78
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 60,78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33,15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,10
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,10
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 55,26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 27,63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 27,63

d. Schildje van keramiek of kunststof

R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 66,31
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 110,51

e. Temporaire voorzieningen

R80 Temporaire, eerste voorziening € 27,63
R85 Temporaire, volgende voorziening € 11,05
R90 Gedeeltelijk voltooid werk € –

IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

a. Kaakgewrichtsklacbten
Onderzoek/diagnostiek

G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 138,14
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 88,41
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 60,78

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)

G61 Instructie spieroefeningen € 55,26
G62 Occlusale spalk € 149,19
G63 Repositiespalk € 221,03
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 27,63
G65 Indirect planmatig inslijpen € 303,92
G66 Biofeedbacktherapie € 49,73
G67  Behandeling triggerpoint  € 60,78
G67  Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk  € 44,21
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 55,26

Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)

G69 Opbeetplaat € 60,78

b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

G10 Niet-standaard beetregistratie € 80,68

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

G11 Scharnierasbepaling € 82,89
G12 Centrale relatiebepaling € 77,36
G13 Protrale/laterale bepalingen € 55,26
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 497,32
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 27,63
G16 Therapeutische positiebepaling € 27,63
G20 Beetregistratie intra-oraal € 55,26

c. Snurk- en slaapstoornisbeugel

G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 276,29
G72 Controlebezoek MRA € 27,63
G73 Reparatie MRA met afdruk € 44,21

X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a. Onderdeel A

H11 Trekken tand of kies € 41,44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,94
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,83
H26 Hechten weke delen € 60,78
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 55,26
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,58

b. Onderdeel B

H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 55,26
H90 Hemisectie van een molaar € 66,31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 66,31
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 49,73
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 33,15

Wortelpuntoperatie per tandwortel

H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 66,31
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 88,41
H44 Primaire antrumsluiting € 60,78
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 77,36

Wortelpuntoperatie per tandwortel

H60 Marsupialisatie € 77,36
H65 Primaire sluiting € 149,19

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 77,36
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 149,19
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 104,99
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 176,82

XI Kunstgebitten (P)

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33,15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 27,63
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55,26
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 82,89
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 165,77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 60,78
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,58
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 226,55
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 309,44
P31 Wortelkap met stift € 138,14
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 82,89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 55,26
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,81
P45 Noodkunstgebit € 110,51

a. Volledig kunstgebit

P21 Volledig kunstgebit bovenkaak € 165,77
P25 Volledig kunstgebit onderkaak € 221,03
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 359,17

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 27,63
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 60,78
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 33,15
P27 Reoccluderen € 55,26
P28 Naregistratie en remounten € 55,26
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 60,78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 82,89
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 27,63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 27,63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33,15

Overige

P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44,21
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 38,68
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 38,68
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 82,89
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder € 55,26
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 82,89
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 154,72
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,58
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 44,21
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 38,68
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 38,68
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 82,89
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 55,26
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 82,89
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,58
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 44,21
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 44,21
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 44,21

Tandvleesbehandelingen

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,25
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 29,84
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22,10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85,65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 99,46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,21
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 58,02
T42 Consult parodontale nazorg € 83,99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111,62
T44 Complex consult parodontale nazorg € 148,64
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 146,43
T61  Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 160,25

Parodontale chirurgie

T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 179,59
T71 lapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 276,29
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)  € 331,54
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 55,26
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 148,64
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 143,67
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 69,07

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

T80 Tandvleestransplantaat € 118,80
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 96,70
T82 Tandvleescorrectie, per element  € 52,49
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 138,14

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 331,54
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 110,51
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  € 179,59

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T87 Kroonverlenging per element € 179,59
T88 Kroonverlenging per sextant € 331,54

Directe postoperatieve zorg

T89 Directe postoperatieve zorg, kort € 55,26
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 148,64

Diversen

T91 Pocketregistratie € 33,15
T92 Parodontiumregistratie € 66,31
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38,68
T94 Behandeling tandvleesabces € 74,60
T57 Toepassing lokaal medicament € 59,68
T95 (Draad)Spalk € 22,10
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 55,26

XIII Implantaten (J)

J97 Overheadkosten implantaten € 169,23
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 95,77

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J01 Initieel onderzoek implantologie € 61,27
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 94,26
J03 Proefopstelling € 127,25
J05 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 42,42

b. I Pre-implantologische chirurgie

J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18,85
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 226,22
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 141,39
J11 Prepareren donorplaats € 127,25
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 136,67
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 65,98
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs

b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

J06 Vrijleggen foramen mentale € 28,28
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 80,12
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80,12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte € 122,54
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad € 56,55
J19 Toeslag esthetische zone € 61,27

c. Implantologische chirurgie

J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 215,38
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77,29
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 108,40
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 70,69
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 23,56
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 42,42
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 155,53
J27 Vervangen implantaat € 215,38

d. Diversen

J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 98,97
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 47,13
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 108,40
J33 Kosten implantaat € 302,70

e. Mesostructuur

J40 Twee magneten/drukknoppen € 146,10
J41 Elke volgende magneet, drukknop € 32,99
J42 Staaf tussen twee implantaten € 193,23
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 61,27
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 23,56

f. Prothetische behandeling na implantaten

J50 Boven- en onder klikgebit € 485,43
J51 Onder-klikgebit € 315,76
J52 Boven-klikgebit € 315,76
J53 Omvorming klikgebit € 94,26
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 122,54
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 141,39
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 164,95
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 80,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 103,68
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 127,25

g. Nazorg implantologie

J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 51,84
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 84,83

h. Prothetische nazorg

J70 Opvullen zonder staafdemontage € 131,96
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 164,95
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 188,52
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 212,08
J74 Reparatie zonder staafdemontage € 51,84
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 98,97
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 122,54
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 146,10

i. Ketenzorg implantologie

J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 479,77

XIV Uurtarieven (U)

U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 12,59
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten € 14,47
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 14,47
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 176,40

XV Abonnementen (Z)**

Z10 Abonnement categorie A per maand € 7,18
Z20 Abonnement categorie B per maand €11,05
Z30 Abonnement categorie C per maand € 14,92
Z40 Abonnement categorie D per maand € 18,23
Z50 Abonnement categorie E per maand € 22,10
Z60 Abonnement categorie F per maand € 6,08

** De abonnementen zoals aangegeven hierboven zijn niet van toepassing voor de praktijk Reede Mannaerts. 

Techniek kosten

De techniek kosten zijn externe kosten die wij 1-op-1 doorberekenen aan onze patiënten. Omdat de kosten verschillen per technieker, hebben wij onderstaand linkjes geplaatst naar hun website.