Uw klacht in goede orde ontvangen

Hartelijk dank voor uw bericht. Zonder in te gaan op uw specifieke klacht, willen wij u graag bedanken voor de genomen moeite om uw onvrede bij ons kenbaar te maken. Dit waarderen wij zeer!

Op deze manier helpt u ons onze diensten te verbeteren en kunnen wij mogelijkerwijs lering uit te trekken voor een volgende keer. Wij zullen de ontvangen klacht behandelen en komen spoedig met een passende reactie.

Met vriendelijke groet,

 

Tandartsen
Dhr. J.P. Reede
Mevr. E.J.M.M. Mannaerts-van Leijden
Mevr. J.T.A. van Valkenburg