CORONAVIRUS

De ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus zijn in een volgende, urgente fase gekomen. Tot op heden hebben wij de adviezen van de RIVM gevolgd en u daarover geïnformeerd. Inmiddels is de situatie dusdanig dat wij daar tijdelijk en gemotiveerd van afwijken.

Het KNMT-bestuur adviseert haar leden (tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen) om met ingang van maandag 16 maart 2020 en  tot nader order de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-corona patiënten. Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

Voor informatie en vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 076-5217764.  De ontwikkelingen gaan momenteel zeer snel. Wij adviseren U om bij vragen allereerst onze website te raadplegen. Wij doen er alles aan om de continuïteit van onze zorgverlening te waarborgen.

Wij blijven zorg verlenen waar het pijnklachten en/of behandelingen betreft die niet kunnen wachten. Wij vragen u ons te bellen en niet zonder overleg of afspraak naar de praktijk te komen. Onze medewerkers zijn vanzelfsprekend graag telefonisch bereikbaar voor uw vragen.

Niet-spoedeisende behandelingen worden zoveel mogelijk verplaatst, ongeacht uw gezondheid. Wij zullen u daarvoor benaderen.

Wij zullen dit beleid zo kort als mogelijk en noodzakelijk is, handhaven.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking!

Meer informatie vindt u op www.knmt.nl of www.rivm.nl

Mathenessestraat 55 4834 EA Breda 076-5217764 www.rmvvtandartsen.nl