Disclaimer

Reede, Mannaerts en Van Valkenburg tandartsen stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. We kunnen echter niet garanderen dat deze informatie volledig juist is en blijft. Bezoekers kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten ontlenen. Zonder deskundig advies dienen op grond van de informatie op de site geen acties ondernomen te worden. Op deze website treft u verwijzingen naar externe informatiebronnen: websites die niet door Reede, Mannaerts en Van Valkenburg tandartsen worden onderhouden. Reede, Mannaerts en Van Valkenburg tandartsen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik hiervan.

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze website, stuur ons dan een mail.